Eldreakademiet i Halden er en forening som har vært aktiv siden 1997.

Foreningen har som formål å arbeide for kunnskapsformidling til eldre og andre interesserte i Halden og omegn ved å organisere foredrag om emner innen kunst, kultur, litteratur, historie osv.

Hensikten er med andre ord å :

 - Fremme det enkelte medlems utvikling
 - Styrke samfunnsengasjementet
 - Tilby et sosialt fellesskap

Det tilbys 4 foredrag i vårsemesteret og 4 i høstsemesteret.

Vi møtes i Salen menighets lokaler den siste onsdag i måneden kl. 12.00.

Etter foredraget er det mulighet for sosialt samvær over en kopp kaffe og rundstykker/boller som betales av den enkelte.

Kontingenten vil fra 2018 være kr. 250,- pr. år. Dette ble vedtatt på årsmøtet i 2017.

Ikke medlemmer kan delta mot en avgift på kr. 80 pr. foredrag

 

 

 

Eldreakademiet i Halden hadde sitt første møte på Haldens Klub 29. januar 1997 og første foredragsholder var NRKs Einar Lunde som fortalte om sine oppdrag i Afrika.

En arbeidsgruppe bestående av 5 personer hadde i forkant hatt samarbeid med Folkeuniversitetet slik at også Halden kunne få sitt Eldreakademi.

Arbeidsgruppen bestod av lærer Finn Eng, cand oceon Kjell Rikter Svendsen, bokhandler Fritz Køhn, forfatter Erna Moen og tidligere kultursjef Aage Friis. Disse dannet det første styret i Eldreakademiet i Halden.

I Halden ble det bestemt at navnet skulle være Eldreakademiet. Andre steder kan navnene være Folkeakademi, Senioruniversitet, Pensjonistuniversitet og lignende.

Initiativet til disse Pensjonistuniversitetene ble tatt av en franskmann i Toulouse i 1972.

Det startet med en sommerskole for pensjonister, men det ble så stor begeistring for tiltaket at det gikk over til å bli på helårs basis. Ideen spredde seg til flere land og er i dag en internasjonal bevegelse med millioner av deltagere.

Det opprinnelige navnet var "Universitet for den tredje alder, U3A". Den tredje alder er blitt internasjonal betegnelse på den fasen i livet der man har gått ut av arbeidslivet, men fremdeles kan delta aktivt i samfunnet.

Det er denne organisasjonen Eldreakademiet i Halden har knyttet seg til ved opprettelse av denne nettsiden. Vår adresse er eldreakademiet.halden.u3a.no

 

Pensjonist/Eldreakademiene fikk sin første forening her i Norge i 1982.

Halden var den siste av Østfoldbyene som dannet forening.

Sarpsborg var først ute i 1992, Fredrikstad i 1994, Moss i 1995, og sist, men ikke minst, Halden i 1997.

 

Kunngjøring av første møte i Eldreakademiet i Halden

 

 

 

 

 §1

Eldreakademiet er en frittstående medlemsorganisasjon.

 §2

FORMÅL

Eldreakademiet har som formål jevnlig å arrangere møter med foredrag av allmenn interesse. 

§3

ÅRSMØTE

Det holdes årsmøte i februar eller mars. Alle betalende medlemmer har stemmerett og kan inneha verv i akademiet. Årsmøtet fastsetter årskontingenten, og godkjenner årsrapporten og revidert regnskap som legges frem av styret. Videre velger årsmøtet ny valgkomité, nytt styre og revisor.

 §4

VALGKOMITÉ

Valgkomitéen har fire medlemmer og konstituerer seg selv. Medlemmene velges for to år med mulighet for gjenvalg. På årsmøtet legger valgkomitéen frem forslag til styre, valgkomité og revisor.

 §5

STYRET

Styret består av syv medlemmer som velges for to år med mulighet for gjenvalg. Styret konstituerer seg selv med formann, sekretær og kasserer 

§6

OPPLØSNING AV ELDREAKADEMIET

Ved oppløsning av Eldreakademiet skal eventuelle overskudd og andre verdier overføres til Halden kommune etter spesiell avtale.