FOREDRAGSSERIER

Det er holdt ni foredragsserier: "Kina" (2014), "USA" og "Russland" (begge i 2015), "Europa i en brytningstid" (2016), "Det nye Afrika" (2017), "Handelens historiske betydning. Globaliseringen og veien videre..." (2018), "India" (2019), "De store religionene og humanismen" (2020), "Russland! - Trussel? - Mulighet?" (2022). Se beskrivelse av disse i arkivet.

 

  Vi planlegger en ny foredragsserie for neste sesong.

 

 

Foredragene vil bli holdt i storsalen på Samfunnshuset. Vi vil følge retningslinjer for Covid-19. 

Tidsramme: Kl.13:00 - 15:00. Ca 1 time innledning, 15 minutter pause og 45 minutter diskusjon. 

Kun for betalende deltakere.