Øvre Romerike Pensjonistuniversitet - ØRPU kan ønske velkommen til nye nettsider. ØRPU ble stiftet 01.02.2007 og har nå ca. 200 medlemmer. Vi holder våre møter i Ullensaker Kulturhus på Jessheim og har møtedag 1. torsdag i hver måned kl 1200. Vi legger stor vekt på å skaffe foredragsholdere med interessante og aktuelle foredrag

Hensikten med egne nettsider er først og fremst å informere alle medlemmene, og selvsagt alle andre interesserte, om våre møter og andre aktiviteter. Programmet forteller om møtedatoene, foredragsholdere og foredragstittelene. Nettsidene vil bli utvidet etterhvert som vi utvider vårt tilbud til også å omfatte f. eks kunst og kultur, reiser, aktivitetsgrupper m.m. 

 

Styret for ØRPU i 2019 består av:

 

Leder              Kjell Hovde


Nestleder         Gunnar Horverak

Sekretær         Berit R. Ruud

Styremedlem   Gerd Nytrøen

Styremedlem   Anlaug Vestengen

Varamedlem    Kåre Syltevik

Varamedlem    Kari Tybring-Petersen

Varamedlem    Ingar Dahle


Adresse: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet, Trondheimsvegen 34, 2040 Kløfta

Hjemmeadresse: PU-Jessheim.no  

E-mail:  Tlf. 63 98 08 17 / 934 80 585