17. mars

AVLYST

 

Varsel om årsmøte

Det innkalles til årsmøte i forbindelse med medlemsmøtet 17.mars. I hht. vedtektenes §4 må saker som ønskes behandlet være innkommet til styret senest 2 uker før møtet.  

   
21. januar  

Konspirasjonsteorier, rykter og propaganda: 

informasjonståke og offentlighet 

v/ Asbjørn Dyrendal, professor i religionsvitenskap, NTNU 

Konspirasjonsteorier får stadig økende oppmerksomhet, både som uttrykk for politisk kultur, som “falske nyheter” og som (des)informasjonsdelen av lavintensitets krigføring. Hva er “konspirasjonsteorier” og hvordan fungerer de i samfunnet og for dem som tror på dem? Hva skjer med samfunnsdebatten når konspirasjonsteorier får en sentral plass? Bør vi reagere som samfunn, og i så fall når og hvordan? 

   
18. februar  

Hva ville du selv ha gjort under krigen? 

v/ Ingar Sletten Kolloen, redaktør, journalist og forfatter. 

Mange har stilt seg dette spørsmålet etter at Ingar Sletten Kolloen utga første bind i storverket “Under krigen. I den kritikerroste og populære første boka, “Vi må ikke falle”, lar han leseren komme tett innpå alle slags mennesker - barn, voksne og gamle, menn og kvinner overalt i Norge. Leseren tas inn i dilemmaene folk sto i, og hva slags valg de tok, og konsekvensene for dem selv og andre. 

   
20. februar  

Matkultur i Trøndelag, fra hav, land og fjell, 

en klassereise med råvarer i verdensklasse 

v/ Roar Hildonen, restauratør 

   
17. mars  AVLYST

En skulptur-tur gjennom Trondheims historie 

v/ Eirik Lien, filolog og pensjonist. Tidligere ansatt ved NTNU. 

En vandring gjennom deler av Trondheims historie med utvalgte skulpturer og statuer som illustrasjon og utgangspunkt. 

Før forelesningen er det årsmøte. 

   
21. april  

Klemenskirken i Trondheim 

v/ Anna Petersén, arkeolog. Forsker ved NIKU (Institutt for kulturminneforskning) 

Funnet av Klemenskirken havnet i 2016 på det verdens-omspennende HERITAGE Dailly`s liste over de ti mest spennende arkeologiske funn i verden. Hvorfor? Hva betyr funnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt? 

   
5. mai Museumsbesøk
 

Sverresborg museum kl. 11.00