28. august  
 

Trondheim kunstmuseum

Denne onsdagen kl.11.00  inviterer vi til Håkon Blekens utstilling der vi blir guidet av Eli Nøttestad.

17. september   
   

«På ville veier»  v/ Stein Arne Sæther, forfatter og journalist og Dan Ågren fotograf

Bli med på en reise gjennom Midt-Norge. De kjører en gammel Volvo, bor i enkle campinghytter og lar tilfeldigheten styre reisen. De to samtids arkeologene drar likevel ikke rundt uten mål og mening.

 
15. oktober
 
   

«Landet som ikke er» v/ Inga Næss, forfatter

Dette er Inga E. Næss sin fjerde roman. Handlingen foregår både i nåtid og fortid. Ved siden av å være en familiekrønike fra nordnorsk kystlandskap på 1800-tallet, er romanen en fortelling om identitet, tilhørighet og om stedstap.

 
19. november
 
   

«NTNUs campusutvikling» v/ Merete Kvidal, prosjektdirektør NTNU

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljøer i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til en samlet campus i området rundt Gløshaugen. Hun vil gi et innblikk i hva som skjer i forbindelse med campusutvikling, status, dilemma, aktører og hvilken betydning dette vil ha for universitetet, byen og landet i årene framover.

10. desember  
 

«En verden i oppbrudd: Hva blir den nye normalen?» v/ Sverre Lodgaard, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

Vi befinner oss i en overgangsperiode fra én verdensorden til en annen. USA leder ikke lenger en liberal verdensorden – det Hvite Hus har abdisert – men forsvarer nasjonale interesser som andre stormakter. Folkeretten neglisjeres, multilaterale avtaler og internasjonale institusjoner forvitrer. Stormaktene ruster opp. Hvor er vi på vei?

   
 Skrivelyst +55

Senioruniversitetet arrangerer nytt skrivekurs 5, 12 og 19 november på Trondheim Folkebibliotek, 4.etg. Kursavgift kr. 1.600,-. Veileder forfatter Marte Huke.

Bindende påmelding:

   
Møtene Møtene starter kl. 11 i Rådhussalen  på Trondheim Folkebibliotek. 
19. mars

Varsel om årsmøte

Det innkalles til årsmøte i forbindelse med medlemsmøtet 19.mars. 

   
15. januar  

Hvor ble det av gresshoppene?

v/Odd Kr. Ø. Pettersen, professor Institutt for elektroniske systemer, NTNU

I foredraget vil Pettersen komme inn på hvordan hørselen vår virker, hvordan en hørselskade oppstår og hvordan hørselen vår svekkes med årene. Vil også forklare hvordan dette påvirker vår evne til å kommunisere.

 

   
19. februar  
 

Norges viktigste bank – Artsdatabanken?

v/seniorrådgiver Olga Hilmo

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Hovedoppgaven er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygges det broer mellom vitenskap og samfunn.

   
26. februar Ekstraforelesning
 

Feminisme på dagens kunstscene

v/Sigrun Åsebø, førstemanuensis ved Universitetet i Bergen

Sigrun Åsebø vil sette fokus på kvinnenes plass i kunsthistorien og hvordan utstillinger og museer i dag arbeider med kjønn. Hvilke feministiske problemstillinger reises i dagens kunst? Hvilken plass har kvinners kunst på dagens kunstscene?

Hva kjennetegner dagens kjønnskamp?

   
19. mars  

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 150 år

og veien videre

v/Steinar Bjerkestrand, direktør

19.juli er det 150 år siden restaureringen av Nidarosdomen startet. I 150 år har steinhuggere, murere, glassmestre, snekkere, smeder og gipsmakere arbeidet sammen med arkitekter, antikvarer og ingeniører for å ta vare på katedralen vår. Etter hvert har NDR blitt en omfattende bedrift som også forvalter Erkebispegården og de nasjonale pilegrimsveiene til Nidaros.

   
23. april  
 

 Adolf Øien - gründer, industrimann og donator

v/Terje Bratberg, historiker og forfatter

Adolf Øien var den største industrimann i Trondheim på begynnelsen 1900-tallet. Han fikk navnet "Halve byen". Øien var barnløs og etterlot sin store formue til en rekke legater og stiftelser. Disse har hatt stor betydning for gründervirksomhet, sosiale formål, økonomisk utdannelse og bypatriotiske formål.

 

   
7. mai Museumsbesøk Ringve Museum kl. 11,00
   
Skrivelyst 55+

22.januar, 29.januar og 5,februar

Trondheim Folkebibliotek, 4.etg. Kursavgift kr. 1.600,-. Bindende påmelding: 917 60 245/Mary Skimmeli

   
   

 

Jubileumsskrift for Senioruniversitetet i Trondheim - U3A

Klikk på bildet for å lese jubileumsskriftet på issuu.com

  

Hvilke tilbud finnes innen formell og uformell læring for seniorer i Trondheim? v/ Eirik Lien, Studieseksjonen NTNU og Arnfinn Stendahl Rokne, NTNU Vitenskapsmuseet.