Utskrift
Styreleder Jan M. Øverli
Sekretær Ivar Østerlie
Kasserer - Repr. PFO Annbjørg Ulset Evensen
Styremedlem - Representant Folkebiblioteket Mary J. Skimmeli
Styremedlem Thorbjørn A. Bratt
Styremedlem Britt Bjørlykke
Styremedlem Anders Kirkhusmo
Vararepresentant Bjørn Røe
Vararepresentant Lisbeth Tangen