Utskrift

 

Styre 2017      
  Styreleder Jan M. Øverli ny- til 2019
  Sekretær Ivar Østerlie til 2018
  Styremedlem Bjørn Røe til 2019
  Styremedlem Anders Kirkhusmo til 2018
  Styremedlem Thorbjørn Bratt til 2018
  Styremedlem Harald Storflor repr. PFO
  Styremedlem Mary Skimmeli repr. Folkebibl.
  Varamedl. Lisbeth Tangen til 2019
  Varamedl. Britt Bjørlykke til 2019
       
Revisor Jon Ekeland   til 2018
       
Valgkomite Ingen på valg    
  Bjørn Moe   til 2018
  Ola Ruch   til 2018
  Reidun Gustafson   til 2018