Fem litteraturgrupper, to filosofigrupper, tre kunsthistoriegrupper, en geologigruppe, en sosiale medier gruppe, en gruppe med samfunnsøkonomi, en samtalegruppe og en klassisk musikkgruppe er i aktivitet.  

Ønsker du å delta i en studiegruppe eller ønsker du å opprette en ny, kan du henvende deg til Stein Devik,  mobilnr: 913 20 473, e-post:

Nye studiegrupper dannes ved behov.

ALL Grenland har 13 studiegrupper pr 31.12.2020. Til sammen deltar mer enn 100 medlemmer i disse studiegruppene.
Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte gruppens kontaktperson eller styrets studiegruppeansvarlig Stein Devik .
Vi kan også være behjelpelige dersom noen ønsker å etablere en ny studiegruppe.

På grunn av koronapandemien har også 2021 vært et spesielt år som har påvirket studiegruppenes arbeide.

ALL Grenland har 14 studiegrupper pr 31.12.2020. Til sammen deltar mer enn 110 medlemmer i disse studiegruppene. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe kan kontakte gruppens kontaktperson eller styrets studiegruppeansvarlig. Vi kan også være behjelpelige dersom noen ønsker å etablere en ny studiegruppe.

På grunn av corona har 2020 vært et spesielt år og de fleste gruppene har hatt en begrenset møteaktivitet.

ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2019. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte gruppens kontaktperson. Styrets studiegruppeansvarlig kan også være behjelpelig, enten for å få vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidra til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå på venteliste i ALL.

ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2018. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå på venteliste i ALL. 

ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2017. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå på venteliste i ALL.

ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2016. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå på venteliste i ALL.

Årsrapporter fra studiegruppene følger under.

Styret har ønsket at enda flere vil delta i våre studiegrupper. Disse forsterker den sosiale kontakt vi ønsker å skape på medlemsmøtene og som vi antar har en ytterligere positiv effekt for den enkelte.

I den anledning lanserer vi muligheten av å delta i en gruppe som kan dannes uten et bestemt hovedtema, som litteratur, filosofi osv.. Hensikten er at et begrenset antall kommer sammen og samtaler/diskuterer ting av felles interesse. M.a.o. kan deltakerne selv bli enige om innholdet uten noen ytre forutsetninger. Et overordnet mål er å kunne gi uttrykk for meninger og synspunkter av enhver art.

Om dette er av interesse kan det gjerne tas kontakt på e-postadresse