Hilde Diesen: Sjakk.                                

  • Hovedaktiviteten er medlemsmøter med foredrag
  • Vi har også to litteraturseminarer
  • Vi har en diskusjonsgruppe: ”Aktuell debatt”
  • og vi arrangerer turer i inn- og utland, konsertbesøk og bedriftsbesøk

Foredragene, seminarene og "aktuell debatt" holdes i Norkirken, Rådhusgt 25, Drammen

Temaene omfatter samfunn, historie, kunst og kultur, vitenskap, litteratur, filosofi og andre emner av interesse. 

I løpet av året har vi 9 medlemsmøter med utvalgte foredragsholdere.

 Vi har eget reiseutvalg som forbereder turer og arrangementer. 

Medlemmene får tilsendt program hver vår og høst.  Medlemskontingenten er kr. 300. 

Alle er velkomne på Pensjonistuniversitetets møter. Entré for ikke medlemmer er kr. 100.- pr møte. 

 

Pensjonistuniversitetet ønsker å være et sted for læring i den tredje alder.

Foreningen er et forum for utveksling av kunnskap og sosial kontakt.

Vi  henvender oss til personer med livserfaring, avsluttet yrkesliv og med lyst til å lære mer.  
Felles interesser gir trivsel og god kontakt deltagerne imellom.  

Møtene  og turene skal gi medlemmene faglig og sosialt "påfyll".

 Pensjonistuniversitetet er en forening der alle pensjonister og andre interesserte over 60 år kan bli medlem.

Se  Vedtekter  Alle pensjonister er hjertlig velkomne enten som medlemmer eller som tilhørere på våre medlemsmøter!

Møtene er gjerne den første mandag i måneden og finner sted i Norkirkens lokaler.