Adresse: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet, Kvernlivegen 8A, 2066 Jessheim
E-mail:  

Tlf. 934 05 339

 

Innmeldingsblankett

Vi har foredrag den første torsdag i hver måned i Ullensaker Rådhus.

Foredragene starter kl. 12.15

 

Årskontingent kr. 350,00        (10 kåserier/møter)

 

Vennligst kopier, og fyll inn følgende opplysninger som sendes: 

 

Navn:_________________________________________________

 

Adresse:_______________________________________________

 

Postnummer/-sted:_______________________________________

 

Telefon:_______________   Mobiltlf.:________________________

     

Mail-adresse:___________________________________________

 

Betaling av kontingent

 

Det er tid for betaling av medlemskontingenten for 2023 på kr 350,-. For å forenkle rutinene for innbetaling sender vi ikke lenger ut giroblankett med medlemskort.       

Beløpet kr 350,- innbetales til konto 0539 56 87583 Øvre Romerike Pensjonistuniversitet, Solbergvegen 8, 2040 Kløfta. Betalingsfristen er snarest! 

Styret vil kontrollere innbetalingene opp mot medlemsregisteret, men krever ikke lenger medlemskort ved deltakelse på arrangementer gjennom året – her handler det om tillit.

Ønsker noen likevel et medlemsbevis kan kvittering fra bank eller utklipp av  "Medlemskort 2023", benyttes.    Se forøvrig vår hjemmeside, pu-jessheim.no

Til orientering ble det på siste årsmøte bestemt å øke kontingenten til kr 350,- ellers ingen endring.

Velkommen til våre møter!