• Nytt program for 2020 er lagt ut. Se: Medlemsmøter.

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Årsberetning 2019 for Øvre Romerike Pensjonistuniversitet:

 

Styret har hatt følgende sammensetning:

 

Leder:            Kjell Hovde/Gunnar Horverak

Nestleder:    Gunnar Horverak/Anlaug Vestengen

Sekretær:     Berit R. Ruud

Styremedl.   Gerd Nytrøen

            «         Anlaug Vestengen/Kari Tybring-Petersen

            «         Ingar Dahle

 

Varamedlemmer:

Kåre Syltevik

Kari Tybring-Petersen

Ingar Dahle

 

Valgkomite:

Dag Schøyen           leder

Jorunn Traa

Anne-Grethe Borgen

 

Forretningsfører: 

John Bakke.

 

Revisor:

Torbjørn Øynebråten

 

 

Et spesielt år for Pensjonistuniversitetet

På styremøtet i mai 2019 fortalte Kjell Hovde at han ikke klarte mer. 20. juli døde Kjell. John Bakke la ned bårebukett og leste minneord i kirken, siden ingen fra styret var hjemme på dette tidspunkt.

På medlemsmøtet 5. september 2019 markerte vi Kjells bortgang med å tenne et lys som brant under møtet. Lederen holdt minneord.

Dette førte også til noen mindre endringer av styrets sammensetning.

 

Internettside:

ØRPU har egen internettside med adresse:  http://www.pu-jessheim.no

På hjemmesidene til kommunene på Romerike er det lagt ut linker til ØRPUs side.

 

Styremøter:

Det er avholdt 10 møter.  Møtene holdes i bibliotekets annen etasje i Ullensaker Rådhus.  Vi jobber kontinuerlig med å finne interessante foredragsholdere med nye temaer.  Vi trenger særlig kvinnelige, og oppfordrer medlemmene til å komme med forslag.

 

Revisjon av vedtekter:

På styremøtet 24. september nedsatte styret en komite for å revidere vedtektene. Den besto av Anlaug Vestengen, Kåre Syltevik og Ingar Dale. De utførte et raskt og godt arbeid.

 

Medlemmer:

Pr 31.12.20 19 er det 221 medlemmer. Møtene er åpne for alle over 60 år.

Medlemskontingent er pr i dag kr 300,- pr år.  Ikke-medlemmer betaler kr 100,- pr møte.

Vi har avtale med andre pensjonistuniversiteter på Romerike om gratis adgang ved å vise gyldig medlemskort.

 

 

Aktiviteter:

Foredragene avholdes første torsdag hver måned, med unntak av juni, juli og august. Istedenfor har vi en tur «Ut i det blå» i juni.

Møtene starter kl. 11.30 i Ullr, kommunestyresalen, Rådhuset, med mulighet til å kjøpe kaffe og vafler, kr 40,-, halvparten for en av delene.  Den kunstneriske underholdningen begynner kl. 11.45 og selve foredraget kl. 12.00.

Frammøtet har vært bra med ca. 80 pr møte.

 

Den årlige bussturen «Ut i det blå» ble avviklet med kaffestopp og lunsj. Vi sender en takk til vår egen guide, Asbjørn Langeland, han ble med og orienterte, også i år. Frivilligsentralen i Ullensaker, som ordnet med kaffe. Boller kjøpte vi hos Elin Lambine.  Turen gikk først til Gran på Hadeland, hvor vi beså en vakker prestegårdshage med nydelige blomster, busker og trær.  Deretter gikk vi inn i Glasslåven Kunstsenter som er et særpreget senter for produksjon og visning av profesjonell kunst.  I en ombygd låve like ved Søsterkirkene har flere profesjonelle kunstnere fått sitt arbeidssted og felles galleri med gratis inngang. Spennende kunst og vakkert sted.

Deretter gikk turen til Kistefos Museum med spennende skulpturer og kunst, før vi avsluttet med god lunsj/middag på Oldemors karjol.  Som alltid en vellykket tur med 51 deltakere.

 

Program våren 2019

3.januar:       Asbjørn Langeland. Pensjonert biblioteks-direktør og guide. «Glimt fra lokalhistorien».

7.februar:     Knut Fjeld, flyger, «Mitt liv som pilot».

7.mars:          Wollert Krohn-Hansen. Kantor, organist og jazzpianist, «Kåseri om kirkemusikk», ispedd «smaksprøver».

4.april:           Åge Vebostad.  Plansjef i kommunen, «Byutvikling av Jessheim».

2.mai:            Rune Resaland, ambassadør i Moskva, «Russland i dag».

6.juni:            «Ut i det blå», hemmelig busstur til kjente, historiske steder på Romerike.

 

 

Program høsten 2019

5.sept.           Valganalytiker og statsviter Svein Tore Marthinsen «Valganalyse for lokalvalget på Øvre Romerike».

3.okt.             Tidligere ambassadør Jørg Willy Bronebakk «Arbeidet med Natoalliansens utvidelse og sideblikk på dagens sikkerhetspolitiske situasjon».

7.nov.            Journalist Gry Blekastad Almås «Min jobb som utenriksjournalist».

5.des.            Major Roar Glenne «Kampfgruppe 100 angrep Norge».

 

Den kulturelle spaserstokk

ØRPU har mottatt tilskudd, kr 10.000 fra Ullensaker kommune for 2019.

 

Sluttord:

Vår sekretær i styret, Berit Ruud har opprettet en Facebook- side for ØRPU. Her kan alle over 60 år gå inn og se våre aktiviteter.

ØRPUs styre vil takke Ullensaker kommune for godt samarbeid. En spesiell takk til kulturkontorets gode hjelpere, Servicetorget og kafeen «Gnists» alltid hjelpsomme medarbeidere.

 

 

 

Gunnar Horverak               Anlaug Vestengen                         Gerd Nytrøen

sign.                                       sign.                                                  sign.

 

Kari Tybring-Petersen                                                                  Berit R. Ruud

Sign.                                                                                                 sign.