Lier Senioruniversitet arrangerer tur til Krakow 20.-24. april 2020.

Påmelding til Unni Larsson - tlf. 412 30 690
Bindende påmelding med innbetaling av depositum kr 2500,- 
til konto nr 1638.14.16961 innen 10. januar 2020

«Kommuneplanens arealdel samt et blikk på andre større arealplaner som områdeplanen for fjordbyen, E134, etc».

Thorgeir Bjerknes har vært ansatt i Lier kommune siden 2007.  I perioden 2007 -2011 var han leder av Lier Drift, og fra 2011 var han plan- og bygningssjef. Fra og med 1. juli 2019 har han vært virksomhetsleder for stedsutvikling og plan. Han er 54 år, gift og bor på Konnerud i Drammen.

Thorgeir Bjerknes vil orientere oss om den nye kommuneplanen (arealdel) vedtatt i kommunestyret i juni 2019. Hva betyr den for folk flest? Videre vil han si litt om planprosessen knyttet til E134, planprosessene i forbindelse med Fjordbyen (Lierstranda) og litt om planprosessen i Lierbyen.

«Høyreekstrem vold og terror».

I løpet av det siste tiåret har vi hatt to alvorlige høyreekstreme terrorangrep i våre nærområder: 22. juli-angrepene i Oslo og på Utøya, og senest forsøket på en massakre i en moské i Bærum, hvor terroristen også drepte sin adopterte stesøster fordi hun var av «feil» rase. Hva kjennetegner høyreekstremisme, og høyreekstrem vold, terror og hatkriminalitet?

Tore Bjørgo (tidligere bosatt i Lier) har forsket på disse fenomenene i mer enn 30 år. Han er professor ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen, og leder Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved UiO.

NB! Foredraget holdes i Tranby Menighetshus, Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.

Du er velkommen til å høre foredrag uten å være medlem. Da betaler du kr. 100,- pr. gang.