«Å se med hjertets øye - om moral og umoral i profesjonsutøvelsen».

 

Per Nortvedt er sykepleier og professor emeritus i medisinsk etikk. Han har i mange år vært ansatt ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Per Nortvedt har undervist i etikk på medisinstudiet, tannlegestudiet, ved sykepleievitenskap og han har holdt mange foredrag og seminarer for helsepersonell og andre. 

 

I 1996 tok han doktorgrad om omsorgsetikk og følelsenes betydning i etikken. Han skrev boken «Følelser og moral» sammen med filosof Arne Johan Vetlesen i 1996. Siden har han skrevet mange bøker og artikler om betydningen av empati og moralsk sensitivitet. I det siste har han arbeidet med ondskap og hvordan og hvorfor helsepersonell kan krenke og skade de som de skal hjelpe. 

Senioruniversitetet i Lier og andre frivillige ble hedret under Seniorfestivalens arrangement på kulturscenen.

Dette er det nye nettstedet til Senioruniversitetet i Lier. Nettadressen er www.lier.u3a.no. eller www.senioruniversitetet-lier.net.