Dette er det nye nettstedet til Senioruniversitetet i Lier. Nettadressen er www.lier.u3a.no. Den gamle nettadressen, www.senioruniversitetet-lier.net, vil bli rutet om til dette nettstedet.

 

Etter avreise fra Lier busstasjon kl. 8.30 drar vi direkte til Mammuthuset på Vang som er et spesielt arkitekttegnet hus, inspirert av mammut-jegernes fangsthytter og et kirkebygg fra området.Huset rommer en geologisk  utstilling over mjøsområdet, som gjelder istider og mammutens liv samt geologiens betydning for mennesket i nyere tid. Under besøket vil vi bli servert kaffe og kringle.

Deretter går turen til Kirsten Flagstad museet i Hamar, hvor vi får omvisning i huset hvor den berømte operasangeren ble født i 1895.

"Død og fordervelse i tre akter – operahistorien i kortversjon, et kræsjkurs i opera for deg som ikke visste at du elsket opera"

Sverre Gunnar Haga var fra 1993 til 2005 kulturjournalist i Dagbladet, senere,, informasjonssjef i Operaen fra 2007 til 2010. Fra 2012 har han jobbet som kommunikasjonssjef i Norsk Form, hvor han nå fortsatt jobber i Norsk design- og arkitektursenter(Norsk Form og Norsk designråd ble slått sammen til dette i 2014).