13. oktober 2020, Skagerak Arena, Skien, kl 1100–1300

Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle
v/ Dosent emeritus Runar Bakken, Fakultet for helse og sosialvitenskap - Universitetet i Sørøst-Norge - USN EldreForsk

22. september 2020, Ælvespeilet, Porsgrunn, kl 1100 – 1300 

Hva kan vi gjøre i kampen mot korrupsjon?
v/ spesialrådgiver / cand.polit Gro Skaaren-Fystro

18. februar 2020, Skagerak Arena, Skien, kl 1100 - 1300


Hva skal vi svare våre barn når de spør om miljøutfordringene?
v/ professor i filosofi Arne Johan Vetlesen

21. januar 2020: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300

Pressens rolle i dagens samfunn

v/ sjefredaktør i Varden Tom Erik Thorsen