Alle møter for høsten 2020 er avlyst

Møtet er avlyst.

Det planlagte møtet i april måtte avlyses.

Det innkalles derfor til årsmøte direkte etter foredraget den 16. september.

Agenda ifølge vedtektene. Dette ansees som den formelle innkallingen til årsmøtet.

Vi beklager å meddele at møtet onsdag 16. september er avlyst.

Dette skyldes to ting.

Vi fikk i helga beskjed om at Eva Bratholm ikke kunne komme. Hennes mann, Joar Hoel Larsen, kunne ha kommet, men vi ville helst ha Eva.

I tillegg er korona-situasajonen i Nedre Glommaregionen uoversiktlig for tiden.

VI har derfor valgt å kansellere dette møtet.

Vi håper at de resterende møtene dette året kan gå som planlagt, og at årsmøtet kan avholdes etter møtet 14. oktober.

 

Møtet er avlyst.

Eva Margareth Bratholm er en norsk journalist, forfatter, rådgiver og programleder. Hun har blant annet vært utenrikskorrespondent for NRK og utenriksreporter for Dagbladet.

 1968 var breddfullt av dramatiske hendelser og omveltninger i store deler av verden. Mange husker kanskje best drapene på Martin Luther King og Robert Kennedy, invasjonen i Tsjekkoslovakia, opptøyene i Paris, Tet-offensiven under Vietnamkrigen ... men det var også året da musikalen Hair og filmen 2001: En romodyssé hadde premiere. Og i Norge giftet daværende kronprins Harald seg

med Sonja, mens Philips bekreftet det første oljefunnet i Nordsjøen.En rekke andre store og små begivenheter skulle også komme til å sette sitt preg på 1968. Journalistene og forfatterne Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen har dykket ned i disse historiene fra vår ganske nære fortid, og hun gir oss i dette foredraget et nostalgisk og lærerikt gjensyn med hendelser vi fremdeles påvirkes av, på godt og på vondt.

 

Halvor Tjønn er en norsk journalist, historiker og forfatter. Han arbeidet som utenriksmedarbeider i Stavanger Aftenblad fra 1981 til 1986. Fra 1986 til 2014 var han utenriksmedarbeider i Aftenposten og arbeidet i tre ulike perioder som avisens korrespondent i Moskva.

 Gjennom de siste tiår har han som journalist og forfatter arbeidet med utviklingen i Russland, Ukraina, Europa og den islamske verden.

 Han har skrevet flere bøker om Russland og vil gi oss innsikt i Russlands historie fra vikingetiden og frem til i dag, og forklare hvorfor landet har blitt slik det er i dag.

 

Eide er opptatt av at vi alle har et vel fungerende verdimessig kompass, som kan sette oss i stand til å møte trusselen mot våre grunnleggende verdier. Hvordan bevarer vi solidariteten i samfunnet vårt? Hvordan kan vi mobilisere til forsvar for våre verdier? Aldri har de sentrifugale kreftene i verdenssamfunnet vært så sterke og aldri har grunnleggende verdier stått under slikt press. Står vi overfor en ny global konkurranse mellom ulike samfunnsmodeller? Hvordan møter vi den?

 

Eide har en lang diplomatisk karriere, med internasjonal sikkerhetspolitikk og krisehåndtering som arbeidsfelt, i tjeneste for Norge, FN og NATO. Eide har vært ambassadør ved en rekke norske utenriksstasjoner, og var Norges ambassadør til OSSE 19982002 og til NATO 2002–2006, samt FNs

spesialutsending til Afghanistan 20082010.