Referent

Mette Andresen

482 21 171 mettandr(at)frisurf.no
Styremedlem

Lars Arve Fandrem

957 29 337 lars.arve.fandrem(at)gmail.com
Styremedlem

John Thorolf Swang

906 89 481  jtswang(at)lifi.no
Kasserer

Kari Kjesbu

975 00 126 k-kjesbu(at)online.no
Leder

Unni Larsson

412 30 690 unkris-l(at)online.no
Styremedlem

Truls H. Paulsen

416 96 942 truls.h.paulsen(at)lifi.no
Sekretær

Kai Edgar Ruud

979 58 391

                                                                                  PS! (at) må byttes ut med @

NB! Har du forslag til foredrag, tur eller annet så ønsker vi å høre fra deg. Det kan du gjøre ved å fortelle det til en av oss i styret eller sende en e-poste til .