Vår postadresse er: Postboks 45 3901 Porsgrunn.

e-postadresse er

Nærmere beskrivelse av aktivitetene finner du på nettsiden u3a.no 

Leder:  Ragnar Wesseltoft, A.Kiellandsgt.8 3715 Skien. 
Tlf: 3552 3268,  mobilnr: 980 75 930, e-post:  

Nestleder: Niels Peter Thorshaug, Høgenhei 15, 3960 Stathelle. 
Mobilnr: 909 94 678, e-post:  

Sekretær:  Kari Beyer, Postboks 8, 3997 Porsgrunn (Hesteskoen 38, 3924 Porsgrunn).
Mobilnr: 952 80 157, e-post:  

Kasserer:  Tor Suhrke, Lokesvei 3, 3960 Stathelle. 
Mobilnr: 917 80 150, e-post:

Styremedlem:  Torill Scharning Lund, Hjalmar Johansens gate 8, 3722 Skien.
Mobilnr: 905 65 851, e-post:

Varamedlem:  Rolf Qvigstad, Berghammeren 3, 3727 Skien.
Tlf: 3553 6805, mobilnr: 958 59 755, e-post: 

Varamedlem:   Kari Bosheim, Raskenlundvegen 64, 3928 Porsgrunn.
Tlf: 3551 0848, mobilnr: 479 05 966, e-post:

 

 

 

Erik Beyer, tlf. 901 20  007, epost: