Utskrift

Senioruniversitetet i Lillestrøm har tatt i bruk et nytt IT-system, StyreWeb, for å få ett system som integrerer medlemsadministrasjon med bl.a. regnskap, dokumentarkiv og kalenderfunksjoner.

Nå benytter vi StyreWeb også som verktøy for vår nye hjemmeside som du finner ved å taste inn www.SUL.Lillestrom.no. Denne gamle hjemmesiden blir fortsatt tilgjengelig i en kort overgangsperiode, men vil ikke bli oppdatert lenger, så bruk den nye siden for å holde deg oppdatert om SULs aktiviteter.

Etter denne omleggingen vil vi også tilby våre medlemmer å kommunisere direkte med våre tillitsvalgte ved bruk av nye epostadresser. De nye adressene vil bli gjort kjent i en egen melding til dere (som blir sendt etter valgene på årsmøtet i februar). I mellomtiden, og i en overgangsfase, kan dere fortsatt bruke epostadressen for å nå oss.

Vi håper på forståelse og velvilje i forbindelse med overgangen mellom gammel og ny hjemmeside. Ikke alt er kommet endelig på plass, da det i noen tilfelle innebærer omfattende etterarbeid. Vi legger ut informasjon om midlertidige løsninger der dette anses nødvendig.

Skulle noen oppdage ting som bør korrigeres, så send gjerne tips til e-postadressen:

Klikk/Trykk deg gjerne litt rundt på den nye hjemmesiden www.sul-lillestrom.no og gjør deg kjent med den og det Senioruniversitetet i Lillestrøm for tiden tilbyr.