Utskrift

Programmet for første halvår 2020 er satt opp i folderen som er ferdig trykket og som blir tilgjengelig på vårt første medlemsmøte, tirsdag den 14. januar kl. 12.

Folderen kan likevel åpnes, leses og eventuelt skrives ut nå ved å trykke her. Fyldigere informasjon om hver enkelt programpost blir lagt ut på vår nye hjemmeside som blir offentlig åpnet tidlig neste uke. Dette kommer det egen informasjon om, både på denne hjemmesiden og i en egen e-post til alle medlemmer.