Vi planlegger en 5 dagers tur til Kirkenes og Sør Varanger 8. - 11. juni. 

Pris ca 11.500 pr person ved minimum 20 deltakere og ca 10.700 ved minimum 30 deltakere. Bindende påmelding til Unni Larsson og depositum kr 1.500 betalt til konto 1638.14.16961 innen 26. februar.

Beredskap i framtiden.

Berit Falmår vil fortelle om Fylkesmannens roller, ansvar og organisering i beredskapsarbeidet, herunder kort om Fylkesmannens håndtering av Covid-19. Framtidens beredskap må baseres på god kunnskap om utfordringsbildet, prinsippene for beredskapsarbeid, god rolle- og ansvarsforståelse, initiativ og aktivt arbeid innen både forebygging og beredskap – også med fokus på innbyggernes egenberedskap.