hovedside

 • Årsmøte 2018

  SARPSBORG SENIORAKADEMI

  ÅRSMØTE 2018

  ONSDAG 25. APRIL i Filadelfias lokaler

  1. Konstituering

             Det var ingen merknader til innkallelsen.

             Sidsel Skinnarmo ble valgt til møteleder.  Johan Nøstvold ble valgt til referent.

  1. Årsberetning 2017

              Johan Nøstvold leste årsberetningen, som ble enstemmig godkjent.

  1. Regnskap 2017

              Kasserer Berit Kjøge Næss la frem årsregnskapet og leste deretter revisjons-
              beretningen undertegnet av revisor Tore Coward.

              Regnskapet ble enstemmig godkjent.

  1. Kontingent

              Kontingenten ble vedtatt uendret med 300 kr/år

  1. Innkomne forslag

               Johan Nøstvold la frem Styrets forslag til endring av vedtektene. De ble enstemmig vedtatt.

  1. Valg

              Valget ble ledet av Aage Gade Halvorsen.

              Valg av styre:    

             Leder: Sidsel Skinnarmo. Gjenvelges for ett år

             Sekretær: Johan Nøstvold, Gjenvalgt for to år

            Kasserer: Berit Kjøge Næss. Ikke på valg

            Styremedlem: Lars Eikeland. Ny. Valgt for to år

            Styremedlem: Bjørg Braadland. Ikke på valg

            Varamedlem: Rolf Nesteng. Gjenvalgt for ett år

            Varamedlem: Laila Dalene. Gjenvalgt for ett år

            Revisor: Tore Coward. Ikke på valg

            Valgkomite:

           Trond Rojahn. Leder

           Ragnhild Harlem

           Øivind Braathen

  Øivind Bråthen, som gikk ut av styret fikk en stor takk og blomster.

  1. Avslutning

  De to gjenlevende stifterne av foreningen, Anborg Carlsen og Lise Jacobsen, ble enstemmig utnevnt som æredsmedlemmer.  De var ikke til stede, men vil få overlevert en blomsterbukett.

  Sidsel Skinnarmo takket valgkomiteen for innsatsen og medlemmene for fremmøtet.

  Sarpsborg, 25. april 2018

  Johan Nøstvold

  Referent

 • FORELESNINGER OG AKTIVITETER HØSTEN 2017

   

  19. SEPTEMBER

  "Mellom panikk og kjedsomhet"

  ved jazzmusikerne Bjørn Alterhaug og John-Pål Inderberg

   

  Improvisasjonsforedrag med ”live” musikkeksempler Jazzmusikerne stiller spørsmålet: Hva er improvisasjon - og har det noe med kunnskap å gjøre? Gjennom eksempler på musikalsk samspill løfter de fram kunnskap og refleksjon fra sin praksis, og håper å kunne inspirere til diskusjon og nytenking også innen felter utenfor musikken.

    Møtested og tidspunkt: Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek kl. 11.00
     
   17. OKTOBER  

  "Den russiske revolusjon"

  ved professor emeritus Åsmund Egge.

   

  I november er det 100 år siden den russiske revolusjon da bolsjevikene tok makten. Hva var bakgrunnen, hvilket forløp fikk den, og hvilke konsekvenser fikk revolusjonen for den øvrige verden.

   

      Møtested og tidspunkt: Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek kl. 11.00
     
   21. NOVEMBER  

  Vitalisering av bryggene iKjøpmannsgata

  ved Elisabeth Kahrs,arkitekt/antikvar.

     

  Hva er de store utfordringene med å ta i bruk bryggene? Vitaliseringsprosjektet 2015-2017, prosessen og hva som er gjennomført av tiltak. Betydningen av dette for utviklingen i området , samt en kort gjennomgang av noen innspill i konkurransen om byrommet i Kjøpmannsgata

    Møtested og tidspunkt: Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek kl. 11.00
  12. DESEMBER  

  "Familien Ibsen"

  ved Jørgen Haave, konservator og litteraturviter.

     

  Konservator Jørgen Haave ved Telemark Museum har avslørt en lang rekke feil i fortellingen om Henrik Ibsens familie og oppvekstvillkår. Han forsøker å peke på mulige årsaker til disse misforståelsene, hva som egentlig preget Ibsen i barndommen, og hvordan dikteren forholdt seg til familien og fødebyen som voksen mann.

     Møtested og tidspunkt: Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek kl. 11.00
   Aktiviteter:  

  Museumsbesøk:

  Jødisk museum

  Arkitekt Christies gt. 1b

  Medlemmer gratis. Ikke-medlemmer kr. 50,-

   

  Skrivekurs +55

  Sted: Trondheim Folkebibliotek, 4. etg.

  Kursavgift: kr. 1.500,-

  Bindende påmelding: Mary Skimmeli, tlf.

  917 60 245, Epost:   

   
     

   

 • Program høsten 2020

   

  25. august  

  Museumsbesøk på Rockheim         kl. 11

     
  15. september  

  Fred i vår tid? v/Henrik Syse, filosof og forsker, Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO)

  Syse stiller spørsmålet om forutsetningene for å skape fredelig samkvem og gode samfunn i det 21-århundre. Han stiller spørsmål om hva som truer fredelig sameksistens i vår tid og hva som skaper fred og håp. 

     
  29. september  

  Klemenskirken i Trondheim V/Anna Petersén, arkeolog. Forsker ved NTNU (Institutt for kulturminneforskning). 

  Funnet av Klemenskirken havnet i 2016 på det verdens-omspennende HERITAGE Daillys liste over de ti mest spennende arkeologiske funn i verden. Hvorfor? Hva betyr funnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt? 

     
  6. oktober  

  Svalbardtraktaten 100 år: Hvorfor og hvordan Svalbard ble en del av Norge ved/ Thor Bjørn Arlov, seniorrådgiver ved NTNU og førsteamanuensis ved Universitetet på Svalbard (UNIS)

  Traktat angående Spitsbergen-øygruppen ble signert i Paris 9. februar 1920. Før første verdenskrig var det på ingen måte gitt at Norge skulle få full suverenitet over Svalbard. Foredraget handler om den historiske bakgrunnen for Svalbards spesielle status og interessespillet rundt øygruppen. 

     
  20. oktober  

  EU og Storbritannia v/ Kristian Steinnes, professor i moderne europeisk historie, har arbeidet med integrasjonprosessene i etterkrigstiden, bl.a forholdet mellom EU og Storbritannia . 

  Helt siden det ble flertall for å gå ut av EU sommeren 2016, har Brexit-spørsmålet dominert britisk, men også europeisk politikk. Man er nå inne i en overgangsfase som skal vare året ut. 

  Hvor står saken nå? Hva vet vi om forhandlingene? Og er det mulig å spekulere i hva som vil bli britenes nye forhold til EU? 

     
  27. oktober  

   

  En skulptur-tur gjennom Trondheims historie v/Eirik Lien, filolog og pensjonist. Tidligere ansatt ved NTNU 

  En vandring gjennom deler av Trondheims historie med utvalgte skulpturer og statuer som illustrasjon og utgangspunkt. 

     
  17. november  

   

  Hvor er den nye Bjørneboe? v/Tore Rem, forfatter og litteraturprofessor.

  I år er det 100 år siden Jens Bjørneboes fødsel. I årene som har gått siden hans død i 1976, har en av hans kaliber stadig blitt etterlyst. Men hvem var egentlig Bjørneboe? Hva slags kunstnerrolle kom han til å fylle og representere? Og hva har vi eventuelt å lære av hans eksempel?

     
  8. desember  

  Resultater fra HUNT4 70+ v/Håvard Skjellegrind, førsteamanuensis ved NTNU.

  Nesten 12 000 personer har deltatt i denne undersøkelsen, med bl.a. undersøkelser av muskelstyrke, balanse, gangfunksjon, kognitiv funksjon, ernæringsstatus og munnhelse. 

  Prosjektlederen presenterer resultater og forskningsprosjekter basert på denne storsatsingen på eldres helse. 

     
   Skrivekurs 13. oktober, 20. oktober og 27. oktober kl 15.00 - 18.00