De tre første seminarene "Europa før og nå" fikk stor oppslutning. Vi arrangerer derfor et nytt seminar høsten 2014. Deltakelse forutsetter ikke at man har deltatt i de første seminarene fordi alle temaene er nye. Antall deltakere er begrenset. Alle foreleserne er fremragende fagpersoner: SEMINARET ER FULLTEGNET.

Forelesningene holdes i Samfundet (foran Rådhuset), Brogata 2B, Lillestrøm fra kl. 13.00 til 15.00. Klikk her for kart.

Emne Foredragsholder Dato
Vikingenes Russland Pensjonert seniorforsker Anders Kjølberg 2.10.
Mongolåket og dets konsekvenser Pensjonert seniorforsker Anders Kjølberg 9.10.
Den russisk–ortodokse kirke, dens rolle i russisk historie og i russiske samfunn idag Professor Pål Kolstø, Universitetet i Oslo 23.10.
NYTT! Ukraina - historisk bakgrunn og situasjonen i dag. Pensjonert seniorforsker Anders Kjølberg 30.10.
Plan og marked i russisk økonomi Cand. mag. Erik Holtedahl, International Trade advisors AS, Oslo 13.11.
Putins Russland med historien på lasset Tidl. utenriksredaktør Kjell Dragnes, Aftenposten 27.11.
Stor Russland blir skapt – hvem er russerne? Førsteamanuensis Geir Flikke,
Universitetet i Oslo
4.12.
Fra supermakt til stormakt og konsekvenser for Norge Tidl. utenriksredaktør Kjell Dragnes, Aftenposten 11.12.