Det første seminaret "Europa før og nå" ble meget godt mottatt av deltakerne. Vi tilbyr derfor et nytt seminar høsten 2013. Deltakelse forutsetter ikke at man har deltatt i det første seminaret fordi alle temaene er nye. Antall deltakere er begrenset. Alle foreleserne er fremragende fagpersoner:

Forelesningene holdes i Samfundet (foran Rådhuset), Brogata 2B, Lillestrøm fra kl. 12.00 til 14.00. Klikk her for kart.

Program (revidert 14.oktober 2013):

 • Torsdag 26. september 2013
  Førsteamanuensis Elisabetta Cassina Wolff, Universitetet i Oslo, ”Italia mellom modernitet og tradisjon. Ulike politiske kulturer i Risorgimento”.
 • Torsdag 10. oktober 2013
  Gjesteforsker ved Institutt for forsvarsstudier Lars Haugom, ”Tyrkia og landets forhold til Europa”.
 • Torsdag 17. oktober 2013
  Professor Svein Mønnesland, Universitetet i Oslo, ”Balkan – bakgrunn og perspektiver – del 1”.
 • Torsdag 7. november 2013
  Professor Svein Mønnesland, Universitetet i Oslo, ”Balkan – bakgrunn og perspektiver – del 2”.
 • Torsdag 14.november 2013
  Førsteamanuensis Elisabetta Cassina Wolff, Universitetet i Oslo, ”Den tredje vei i Europa i mellomkrigstiden”.
 • Torsdag 28. november 2013
  Førsteamanuensis Elisabetta Cassina Wolff, Universitetet i Oslo, ”Fra fascismen til dagens høyreekstremisme. En lang og mørk reise gjennom Europa”.
 • Torsdag 12. desember 2013
  Ambassadør Terje Johannesen, “Nøytralitet - og Sveits` anvendelse av denne”.
     
  Påmelding til Eugen Landeide, fortrinnsvis pr. e-post , eller telefon 990 95 573. Alle påmeldinger blir bekreftet.
Deltakeravgift for seminaret kr 600 betales til PUNRs konto 12862504168. Betalingsfrist 1. september 2013. Etter dette vil plassen bli tildelt eventuelle personer på venteliste.
Viktig: Merk betalingen med ditt navn og ordet Europa 2.