I alt 44 medlemmer deltok på foredragene til professor emeritus Ole Jørgen Benedictow. Foredragene ble holdt torsdag 11. april og torsdag 18. april kl 1200 - 1400 i Samfundet (foran Politihuset), Brogata 2B, Lillestrøm.

Torsdag 11. april;
Smittesykdommene erobrer verden:

Lange linjer i smittesykdommenes utviklings- og spredningshistorie fra steinalderen til våre dagers HIV-AIDS, SARS og fugleinfluensa.

Smittesykdommene blant mennesker har en lang historie. Flokkdyr har gjennom årtusenene fanget opp og gitt utviklingsmuligheter til smittestoff. De fleste smittesykdommer som rammer mennesker har en slik bakgrunn, forkjølelser, kopper, pest, flekktyfus og influensa.

Det er i dag vanskelig å forstå hvor dramatisk smittesykdommene kom til å ramme mennesker som ikke forsto hva det var og derfor heller ikke kunne utvikle mottiltak.

Fortsatt i 1750 var gjennomsnittlig livsforventning ved fødsel i Norge 35 år. Det var først og fremst smittesykdommenes skyld. Nesten all økning i livsforventning etter 1750 skyldes økende forståelse for smittesykdommenes natur, hvordan man kan beskytte seg gjennom antiepidemiske tiltak for å forhindre spredning, økende bruk av vaksinering og til sist gjennombruddene i medisinering mot bakteriesykdommer med sulfapreparater og antibiotika i årene omkring annen verdenskrig. Men de stadig nye formene for influensaepidemier viser også begrensningene. I foredraget føres de lange linjene i smittesykdommenes historie fra steinalderens omvandrende jeger-sanker-folk til de kan møtes med moderne vitenskapelig medisin og teknologi og kampen mot influensapandemiene.

Torsdag 18. april;
Svartedauden 1346-1353, dens opprinnelse, spredning og dødelighet.

Svartedauden må være den største katastrofen som har rammet menneskene. I dette foredraget skal vi se på svartedaudens opprinnelsesområde, smittestoffet og spredningsmåte. Vi skal følge svartedaudens spredning over neste hele Europa og i Norge. Dernest skal vi se nærmere på dødeligheten i svartedauden. Avslutningsvis skal vi se på de samfunnsmessige virkningene av den dramatiske reduksjon i folketallet i Europa mer allment, og med særlig vekt på Norge.

     
  Deltakeravgift kr 150 betales til PUNRs konto 12862504168.
Viktig: Merk betalingen med ditt navn og ordet Smittesykdommer. Begrenset antall. Vær rask!