Studiegruppen - Europa før og nå", annonsert på medlemsmøtet 11. september 2012 er nå avsluttet. I alt meldte 49 personer seg som deltakere. Studiegruppen ble en stor suksess med god oppslutning på alle møtene. Alle foreleserne var fremragende fagpersoner fra universiteter og forskningsinstitusjoner. Deltakerne fra PUNR viste også stor kunnskap og erfaring gjennom de diskusjonene som fulgte forelesningene.

Om møtene
Totalt 7 ble det avholdt 7 møter som følger:

 • Torsdag 15. November 2012
  Universitetslektor Eva Sarfi, UiO ”Europa-idéens historie. Det
  typisk europeiske gjennom tidene.”
 • Torsdag 29, November 2012
  Universitetslektor Eva Sarfi, UiO ”Sentral-Europa Stat – nasjon
  – nasjonaliteter – minoriteter”
 • Torsdag 13. Desember 2012
  Professor emeritus Ole Jørgen Benedictow ”Renessansen. Årsak
  og konsekvenser.”
 • Torsdag 10. Januar 2013
  Nygresk-filolog Kirsti Thorsen ”Hellas – fra Europas opphav til
  problematisk periferi.”
 • Torsdag 31. Januar 2013
  Seniorforsker Halvard Leira, NUPI ”Diplomatiets historie og
  utvikling gjennom tidene”
 • Torsdag 7. Februar 2013
  Universitetshistoriker Fredrik Thue, UiO ”Universitetenes
  betydning for vitenskap og utvikling.”
 • Torsdag 14. Februar 2013
  Dr. polit.sc Ulf Sverdrup, direktør NUPI 2012 ” Europautredningen.
  EUs utvikling og Norges forhold til EU.”

Studiegruppen var selvfinansierende
Avgift 600 kr per pers