Høstens seminar har temaet Kina. Seminaret starter opp torsdag 8. september, og det er i alt 9 forelesninger. Alle forelesningene er på torsdager som tidligere.

Alle seminarene blir holdt i Lillestrøm kultursenter i sal "Universet".
Påmeldinger sendes med e-post til  (helst), evt. tlf. 901 04 764. Alle påmeldinger vil bli bekreftet. Deltakeravgift for seminaret er kr 500,- og betales til HSV-konto 1286 49 21181. Viktig: Merk betalingen med "Kina", og ditt eget navn!

 
8. september
kl 13.00-15.00.
Keisertidens Kina - fra storhet til forfall Torbjørn Færøvik Forfatter/cand. philol. med kinesisk historie som hovedfelt.

15. september
kl 13.00-15.00

Kulturkollisjon - da Vesten kom til Kina (1800 tallet) Torbjørn Færøvik Forfatter/cand. philol. med kinesisk historie som hovedfelt.

29. september
kl 13.00-15.00.

Kinas mislykte republikk (1912 - 1949) Torbjørn Færøvik Forfatter/cand. philol. med kinesisk historie som hovedfelt.
13. oktober
kl 13.00-15.00.
Folkerepublikken Kina Tiden under og etter Mao - fra Mao til Xi Professor Arne Jon Isachsen, BI
20. oktober
kl 13.00-15.00
Kina - en poetisk historie.
Kinesisk poesi gir oss et fascinerende blikk på Kinas rike historie. Blant de største poeter finner vi keisere i både gammel og ny drakt - inkludert formann Mao. Enhver embetseksamen testet evnen til å skrive poesi. 
Halvor Eifring
Professor ved UiO
3. november
kl 13.00-15.00.
Vårt skjeve blikk på Kina -nordisk syn på Kina
- handelsfolk,
- misjonærer,
- sjøfolk,
- eventyrere.
Elisabeth S. Eide Pensjonert førsteamanuensis fra Nasjonalbiblioteket
10. november
kl 13.00-15.00.
Kinesisk strategi og identitetsbygging for det 21. århundre. Harald Bøckman Kinaforsker UiO
8. desember
kl 13.00-15.00

AVLYST GRUNNET SYKDOM
Klima - og energiutfordringer – utviklingen i Kina Iselin Stensdal Forsker Fridtjof Nansens Institutt
15. desember
kl 13.00-15.00
Kinas utenriks- og sikkerhetspolitikk Bjørnar Sverdrup-Thygeson. Forsker ved NUPI