20. januar kl 11:00
Rådhussalen | Hovedbiblioteket
BAKTEPPE – to brødre og krigen 

Ingrid Juell Moe (1949) er tekstilkunster og har laget flere utstillinger og utsmykkinger, også med farens krigshistorie som tema. Hun ga i 2014 ut boka "Bakteppe - to brødre og krigen". Foredraget omfatter historien fortalt både i billedvev og i bok.

Logo liten 

17. februar kl 11:00
Rådhussalen | Hovedbiblioteket
USA - Supermakt i dyp demokratisk krise

Ole O. Moen, f. 1940 (Ph.D., U. of Minnesota, 1978) er professor emeritus i Nord-Amerikastudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, UiO

 Logo liten

17. mars kl 11:00
Rådhussalen | Hovedbiblioteket
Min Churchill

Marvin Wiseth, næringslivsmann og politiker. Medlem av Trondheim bystyre 1976–1998 og ordfører 1990–1998. Han næret tidlig en stor beundring for Winston Churchill, og følte en tilhørighet til moderate politiske bevegelser. 

 Logo liten

24. mars kl 11:00
Museet | Erkebispegården
Omvisning i Museet Erkebispegården

Oppmøte Indre Kongsgård
Pris kr 80.-

 Logo liten

21. april kl 11:00
Rådhussalen | Hovedbiblioteket
Besteforeldrenes klimaaksjon - nytter den?

Otto Martens, Ola Dimmen m.fl. Besteforeldrenes Klimaaksjon ble startet i 2006. Samme år ble en Trøndelagsgruppe dannet av daværende Nidarosbiskop Finn Wagle og Otto Martens. BKA er nå tilsluttet en internasjonal organisasjon av besteforeldre.

Logo liten 

19. mai kl 11:00
Litterær vandring i Trondheim - i ord

ved Inga E. Næss

 Logo liten

31. mai kl 11:00
Litterær vandring i Trondheim - til fots

ved Inga E. Næss

 

Logo liten