2002

17.09.02 Steinar Supphellen   Fremveksten av Trondheim som kunnskapsby
22.10.02 Stein Jonny Valstad   Egenutvikling i voksen alder
22.11.02 Jo Benkow   Refleksjoner rundt rasisme


2003

 

21.01.03 Halvard Ramfjord   Vegetasjons- og klimahistorie i Trondheimsområdet i 10 000 år
18.02.03 Inga Næss   Trondheims plass i skjønnlitteraturen
18.03.03 Hroar Klempe   Mellom fantasi og virkelighet. Etiske dilemma i massemedienes
kommunikasjonsform
29.04.03 Bjørn Magnussen   Aerodynamikk i fri dressur - overlever norsk vinteridrett uten
grunnleggende kunnskaper?
20.05.03 Nils Heldal   Musikken i NRK radio - hvem bestemmer og hva blir resultatet?
17.06.03 Arnold Dalen   Framveksten av bymålet i Trondheim. Det nye bymålet som vaks
fram på 15- og 16-hundretalet var preget av, men ikkje heilt likt,
Fosnadialekten og markerte avstand til bonden på Strinda.
23.09.03 Ivar Bjørgen   Gammel og ny kunnskap om livsløp - hva nå?
21.10.03 Randi Lium   Kvinnelige kunstnere og identitet. Kvinnelige kunstnere i Norge i
det 20. århundre
18.11.03 Bjørn Røe   Bybrann og byplanlegging - utfordringer og muligheter
09.12.03 Rutt T. Lorentzen    «I eventyre» av Olav Duun. Kåseri og opplesning

 

2004

 

20.01.04 Sverre Nyrønning   Blir ordene maktesløse når våpnene taler? Om fortellerteknikker
og billedbruk i krigens landskap
17.02.04 Kari Moxnes   Familien i endring – sammensetning, funksjon og reaksjoner
16.03.04 Merete Askim   K for knokler, karvegger og kunnskap
20.04.04 Jan-Lauritz Opstad   Paa Trondhjemsk Vis. Selskapskultur og skjulte matskatter fra
1700- og 1800 -tallet
25.05.04 Ove Sem   Kriminalitetsutviklingen i Trondheim - hvordan kan politiet og
byens befolkning samarbeide om de gode løsningene?
15.06.04 Toril Brekke   «Brostein» - en historisk Trondheimsroman
21.09.04 Bjørn Aksdal   Fra bondefele til nasjonalt ikon
19.10.04 Johan O. Jensen   Pressens Vær Varsom-plakat – til pynt eller nytte
16.11.04 Knut Andresen   Kirken i støpeskjeen
14.12.04 Fredrik Skagen   «En by som ingen ainnan»

 

 

2005

18.01.05 Otto Homlung   Trøndelag Teater som regional og nasjonal kunstformidler i
Trondheim
15.02.05 Åmund Killingtveit   Vann og vannressurser lokalt og globalt
15.03.05 Turid Smith Polfus   Politisk Islam
19.04.05 Randi Lium   Skagenmalerne
24.05.05 Ove Gustafsson   Unioner – tilblivelse og oppløsning
14.06.05 Christian Borch   «Ramis vei»
20.09.05 Paul Mehlum og
Svein Carsteins
  Dora, Nyhavna og fremtiden
18.10.05 Ragnhild Lund   Globalisering som fenomen og prosess
15.11.05 Randi Lium   Nicolai Astrup og hans samtid innen malerkunsten
29.11.05 Helga Tvinnereim   Utviklinga innanfor arkitekur på 1880-talet med eksempler frå
m.a. England, USA, Frankrike og Tyskland (ekstraforedrag)
13.12.05 Tore Oksholen   Research i skjønnlitterære tekster

 

2006

17.01.06 Knut Holt   Utvikling av gårdagens, dagens og morgendagens produkter
24.01.06 Torunn Herje   Landet i eventyret – Namdalskysten gjennom 10 000 år
21.02.06 Lisbeth Tangen   Trenger vi bibliotek i vår moderne tid?
21.03.06 Marie Aakre   Å arbeide for verdier
18.04.06 Arnulf Grut   Tenkes det i redaksjoner – og i tilfelle hvordan?
16.05.06 Helge Normann Nilsen   Johan Falkberget: Den fjerde nattvakt – kjærlighet og moral
13.06.06 Johan Harstad   Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt myldret?
19.09.06 Kari Opdahl   Renessansen og den nye vitenskapen
26.09.06 Erik Østerud   Den visuelle Ibsen
17.10.06 Aleksandra W. Haugstad   Nordmenn, polakker og polsk historie. Om historieforståelse –
myter og erfaring
21.11.06 Axel Christophersen   Hva vil vi med museene?
12.12.06 Arnulf Grut   Gamle mennesker – nye teknikker

 
 2007

16.01.07 Kaia Strandjord   Menneskehandel i Trondheim
20.02.07 Pål Presterud   Klimautvikling – hva kan vi vente oss og hva risikerer vi?
20.03.07 Borgunn Ytterhus   Det aldrende Europa – en utfordring for velferden
29.03.07 Helga Tvinnereim   Fransk målarkunst i perioden ca 1865-1920
17.04.07 Inge Johansen   Energi og etikk
15.05.07 Berit Nordstrand   Forebygge sykdom og samtidig oppnå maksimal livsnytelse
gjennom mat og drikke - et paradoks?
18.09.07 Fredrik Skagen   «God natt, elskede». (Storhaug hadde meldt forfall)
16.10.07 Reidar Andersen   Villreinen – Europas fremste kulturbærer
20.09.07 Tore Brantenberg   Livet mellom husene
27.11.07 Ivar Bjørgen    Livslang læring
11.12.07 Truls Røkke   Afghanistan (på kort varsel)


    
2008

15.01.08 Bente Berg Luktesansens særegenheter – hva kan en liten hjerne fortelle oss?
22.01.08 Per Tofte Henrik Ibsens Terje Wigen
19.02.08 Anne G. Vinsnes Hvordan kan forskning i praksis styrke kvaliteten i sykehjem?
11.03.08 Helge Tangen Klimaendringer og Arktis. Status og scenarier for utviklingen
fremover
15.04.08 Berit Berg Mangfold til begjær eller besvær? Integreringsutfordringer i det
flerkulturelle Norge
20.05.08 Olav Vesaas Å vera i livet: ei bok om Haldis Moren Vesaas
18.09.08 Sverre Lodgaard De Forente Nasjoners framtid
14.10.08 Olav Hognestad Antikkens Olympiske leker
18.11.08 Lisbeth Gederaas Artsbanken – innskudd og avkastning

2009
20.01.09 Daniel Johansen Modernismens fødsel – Cezanne, Manet og impresjonistene
17.02.09 Ole Johan Sætre Bynært skogbruk i 130 år
17.03.09 Edvard Moser Stedsans og kartet i hjernen – hvordan finner vi frem og hvordan
husker vi veien?
21.04.09 Steinar Supphellen Hva i all verden er DKNVS?
19.05.09 Vigdis Moe Skarstein Hvorfor og hvordan feirer vi Knut Hamsun?
15.09.09 Rune Skarstein Økonomi på en annen måte – hva kan vi lære av finanskrisen?
20.10.09 Dagfin Rian Abrahams barn – islam, jødedom og kristendom
17.11.09 Daniel Johansen Den nordeuropeiske renessansen 1430-1530: Italiensk etterlig
ning eller egen vei?
08.12.09 Edvard Hoem Villskapens år. Bjørnsterne Bjørnson 1832-1875

2010
19.01.10 Lisa Vavoll Straume Positiv psykologi – studiet av det gode liv
16.02.10 Arnold Dalen På jakt etter det trønderske
16.03.10 Berit Lånke Pilgrimsvandring i vår tid
20.04.10 Magne Njåstad Byen og vitenskapen – vitenskapsselskapet i bysamfunnet fra
1760 til 1870
18.05.10 Arild Bye Kristoffer Uppdal – liv og diktning
21.09.10 Terje Bratberg Trondhjemske trepaleer
19.10.10 Geir Dolmen Saladin – muslimsk krigsherre eller human brobygger
16.11.10 Håkon With Andersen Den glemte skolen, Trondhjems Tekniske Læreranstalt (TTL)
1870- 1915
15.12.10 Tore Rem Tore Rem om Jens Bjørneboe

2011
18.01.11 Elin Sæther Kinesiske medier og ytringsfriheten
15.02.11 Ole Moen USA 2011/2012 – Obamas skjebneår
15.03.11 Ole Kristian Berg Vannet – livets væske
12.04.11 Chris Tvedt Om romanen «Dødens sirkel»
24.05.11 Håkon Bleken Kunstneren som kommentator og fortolker
(ledet av jounalist Gerd Isern)
20.09.11 Helga Hoel Den dansk-norske slavehandel 1673-1848
11.10.11 Rolf Tore Ottesen Miljøgifter i vår hverdag
15.11.11 Idar Lind Kvinnene i Rinnanbanden
13.12.11 Hans Henriksen Norsk krigføring – en militærstrategisk vurdering

2012
17.01.12 Bjørn Røe Glimt av Hellas – kultur og ukultur
21.02.12 Berit Johansen Optimalt kosthold for god helse
20.03.12 Magne Njåstad Historie i menneskehøyde
17.04.12 Atle Næss Nidarosdomen
15.05.12 Arne Krokan Fra jordbruk til digitalt nettsamfunn
18.09.12 Ola Kai Ledang Johan Daniel Berlin – den enestående mesteren
16.10.12 Espen Helge Aspnes Velferdsteknologi – noe for deg?
20.11.12 Gjertrud Sæter Diskurser om svigermor
11.12.12 Berit Skillingaas Nygård Litteraturhus i Trondheim

2013
22.01.13 Steinar Westin Hvorfor har vi helsekøer i verdens rikeste land?
19.02.13 Henriette Kahn Grønlandsdoktoren
19.03.13 Daniel Johansen Arkitektur og byutvikling
16.04.13 Geir Schønberg Trøndelag Teater gjennom 75 år
21.05.13 Eirik Lien og Evig student
Arnfinn Stendahl
17.07.13 Kristin Kaasa Moe Henrik Wergeland. Spredte glimt: Geni, venn og et forbilde i med
menneskelighet
15.10.13 Hildegunn Eggen Frederikke Qvam og hennes kamp for alminnelig stemmerett
22.10.13 Mildrid Seljemark Folkemuseet Sverresborg: Omvisning i gamle kirker, i stuer og på
tun
19.11.13 Aksel Tjora Internetts velsignelser og forbannelser. Erfaring fra et sosialt
eksperiment
10.12.13 Rolf Grankvist 1814-forspillet. Hva hendte ute og hjemme som førte til 1814?

2014
21.01.14 Geir Dolmen Armenia – nesten uttryddet flere ganger av naboer. Om landets
kulturelle styrke
18.02.14 Thor Meland En plastteknolog har mye å lære av naturen
18.03.14 Åsmund Svendsen Halvdan Koht og veien inn i krigen
29.04.14 Steinar Gimnes ...angen frå vår stutte tid. Ein studie i Tarjei Vesaas’ forfatterskap
20.05.14 Merete Røskaft Grunnlovsåret 1814 i Trondheim - et tidsbilde av byen i et
begivenhetsrikt år
16.09.14 Anders Kirkhusmo Hvordan startet 1. verdenskrig i 1914?