SENIORUNIVERSITETET I TRONDHEIM – U3A

Årsmelding for 2013

Styrets sammensetning:

Styreleder:       Ola Ruch                     (på valg 2014)

Styremedlem:  Bjørn Sæther               (på valg 2014)

                     Bjørn Moe                  (på valg 2014)

                     Bente Gunveig Berg    (på valg 2015)

                     Anders Gynnild          (på valg 2015)

                     Mary Skimmeli           (Trondheim Folkebibliotek)

                     Alf Herold Hansen      (Pensjonistenes Fellesorganisasjon)

Varamedlem:   Vera Komissar                        (på valg 2014)

                     Marit Stegavik                        (på valg 2014)

Valgkomite:     Reidun Gustafson, Rolf Grankvist (begge på valg 2014), Jon Ekeland                                              (på valg 2015)

 

Organisasjon:

Pr 31.12.2013 hadde Senioruniversitetet 190 medlemmer. Det har vært avholdt 9 styremøter.

Forelesninger:

22.01: Professor Steinar Westin: "Hvorfor har vi helsekøer i verdens rikeste land"

19.02:  Overlege Henriette Kahn: "Grønlandsdoktoren"

19.03:  Stipendiat Daniel Johansen: "Arkitektur og byutvikling"

16.04:  Markedssjef Geir Schønberg: "Trøndelag Teater gjennom 75 år"

21.05:  Eirik Lien og Arnfinn S. Rokne: "Evig student", u- og formell læring for seniorer.

17.09:  Cand. philol. Kristine Kaasa Moe: "Henrik Wergeland. Spredte glimt: Geni, venn og forbilde i   medmenneskelighet"

15.10:  Skuespiller Hildegunn Eggen og forfatter Magnhild Folkvord: "Frederikke Marie Qvam og hennes kamp for alminnelig stemmerett"

19.11: Professor Aksel Tjora: "Internetts velsignelser og forbannelser"

10.12:  Seniorforsker Rolf Grankvist: 1814 - forspillet. Hva hendte ute og hjemme som førte til 1814?

 I tillegg ble det 22.10 arrangert omvisning i gamle kirker, i stuer og på tun ved Mildrid Seljemark på Folkemuseet Sverresborg.

 

Studiegrupper:

Arbeidet i ulike studiegrupper har fortsatt i 2013, med Senioruniversitetet som starthjelp, bidrag til å skaffe lokaler og kontakt med veiledere. Deltagelsen er åpen for medlemmer, og forutstter en egenandel for kostnader. Gruppene styrer forøvrig arbeidet selv. Det har i 2013 vært 6 grupper i arbeid innen skriving, kunst og litteratur med totalt mellom 40 og 50 deltagere, samt en gruppe for erfaringsutveksling

 Økonomi:

Senioruniversitetet mottok i 2013 kr. 5000,- fra Seniorrådet i Trondheim kommune. Forøvrig setter økonomi relativt snevre grenser for aktiviteten. Innenfor disse grensene er økonomien etter styrets syn tilfredsstillende. For økonomiske detaljer henvises til regnskapet.

 Generelt:

Styret takker for positiv oppslutning fra medlemmer og andre ved Senioruniversitetets arrangement. Særlig er bidrag fra Trondheim Folkebibliotek og Pensjonistenes Fellesorganisasjon viktige forutsetninger for at virksomheten kan opprettholdes basert på frivillig innsats.

 

Trondheim, 10. januar 2014

 

 

Ola Ruch

 

 

Bjørn Sæther                           Bjørn Moe                              Bente Gunveig Berg

 

 

Anders Gynnild                      Mary Skimmeli                       Alf Herold Hansen