SENIORUNIVERSITET I TRONDHEIM
Årsmelding for 2012

Styrets sammensetning:
Styreleder:       Ola Ruch                   (på valg 2014)
Styremedlem:  Jon Ekeland               (på valg 2013)
                       Rolf Grankvist            (på valg 2013)
                       Bjørn Moe                  (på valg 2013)
                       Bjørn Sæther             (på valg 2014)
                       Mary Skimmeli (Trondheim Folkebibliotek)
                       Alf Herold Hansen (Pensjonistenes Fellesorganisasjon)
Varamedlem:   Vera Komissar            (på valg 2014)
                       Mari Stegavik             (på valg 2014)
Valgkomite:     Reidun Gustafson,
                       Merete Baustad Ranum,
                       Rolf Grankvist
Organisasjon:
Pr 31.12.2012 hadde Senioruniversitetet 173 betalende medlemmer. Det har vært avholdt 9 styremøter.

Foredrag:
17.01:  Professor emeritus Bjørn Røe:
           Glimt av Hellas – kultur og ukultur»
21.02:  Professor Berit Johansen:
           «Optimalt kosthold for en god helse»
20.03:  Førsteamanuensis Magne Njåstad:
           «Historie i menneskehøyde»
17.04:  Forfatter Atle Næss: 
           «Nidarosdomen»
15.05:  Professor Arne Krokan:
           «Fra jordbruks- til digitalt nettsamfunn»
18.09:  Professor emeritus Ola Kai Ledang: 
          «Johan Dniel Berlin – den eineståande meisteren»
16.10:  Seniorrådgiver Espen Helge Aspnes:
           «Velferdsteknologi – noe for deg?»
20.11:  Førstekonservator Gjertrud Sæter:
           «Diskurser om svigermor»
11.12:  Biblioteksjef Berit Skillingaas Nygård:
           «Litteraturhus i Trondheim

Studiegrupper:
I 2012 har arbeidet i ulike studiegrupper fortsatt.med Senioruniversitetet som starthjelp for slike grupper, bidrag til å skaffe lokaler og kontaktnett og veiledning. Deltagelsen er åpen for medlemmer, og forutsetter en egenandel for kostnader og forøvrig egen styring av studiearbeidet. Det er nå aktivitet med skrivekurs og studiegrupper i temaene kunst og litteratur.

Økonomi:
Foreningens økonomi setter relativt snevre grenser for aktiviteten, men er innenfor disse grensene tilfredsstillende, til tross for underskudd også i 2012. For detaljer henvises til regnskapet.

Generelt:
Styret takker for positiv oppslutning fra medlemmer og og andre ved Senioruniversitetets arrangenment. Særlig er bidrag fra Trondheim Folkebibliotek og Pensjonistenes Fellesorganisasjon viktige forutsetninger for at virksomheten kan gjennomføres basert på frivillig innsats.

Trondheim, 15. januar 2013
Ola Ruch

        Jon Ekeland                      Rolf Grankvist                   Bjørn Moe
        Bjørn Sæther                    Mary Skimmeli                  Alf Herold Hansen

Årsrapporten som pdf-fil, Klikk her.