Du kan hente programfolderen som pdf-fil ved å klikke her. Hvis du høreklikker og velger "Lagre som" kan filen legges i en valgfri katalog på din PC.