Senioruniversitetet skal være et tilbud til seniorer som har avsluttet sitt
yrkesaktive liv, men som fortsatt er interessert i å videreutvikle seg mentalt, utdype aktuelle temaer, sette ting i en større sammenheng, utnytte sin livserfaring og som ønsker et meningsfullt liv i den "tredje livsfase".
Tilbudet vil være på dagtid i form av forelesninger om aktuelle temaer.
Rådhussalen kl 11:00 på annonserte tirsdager. Gratis inngang for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 60,- (inkl. kaffe og kjeks)
For info og spørsmål, kontakt Mary Skimmeli på tlf 91 76 02 45 eller Ola Ruch på tlf. 909 96 497

 

18.09.2012:
Johan Daniel Berlin - den eineståande meisteren
ved professor emeritus Ola Kai Ledang
 
16.10.2012:
Velferdsteknologi – noe for deg?
ved seniorrådgiver Espen Helge Aspnes
(SINTEF Teknologi og samfunn)
 
20.11.2012:
Diskurser om svigermor.
Hvordan svigermor gis mening i folklore, populærkultur og hverdagsliv
ved førstekonservator Gjertrud Sæter
(Norsk Folkemuseum)
 
11.12.2012:
Litteraturhus i Trondheim?
ved biblioteksjef Berit Skillingsaas Nygård
(Trondheim Kommune)