FORELESNINGSPLAN HØSTEN 2016
 

20.september

På leting etter virkeligheten i  Alice Munros forfatterskap
ved cand .philol Gerd Hammerstad

Nobelprisvinner Alice Munro er kjent for sine glitrende skildringer av mellom-menneskelige forhold. Små hverdagslige begivenheter i livet til helt alminnelige mennesker får skjellsettende konsekvenser. Ubetydelige bemerkninger røper dype hemmeligheter, og selvfølgeligheter blir satt under lupen.

18.oktober

Hvem planlegger vi  byen  for?
ved byplansjef Hilde Bøkestad

Vi er heldige i Trondheim. Mange nye innbyggere vil komme, bo og leve i byen vår. Samtidig lever trondhjemmerne lenger, og vi må finne plass til flere som rømmer fra krig andre steder i verden. Hvordan finner vi plass? Og hvordan får vi til en god by for alle selv om det blir trangere?

15.november

 

En klype salt – en kulturhistorisk reise
ved lege Olav Lund

Sivilisasjoner både oppstår, varer og går til grunne av salt. Salt vann er løsningen på alt: svette, tårer eller havet. I bildekåseriet vil lege Olav Lund trekke fram hvilken betydning saltet har hatt for mennesket helt fra tidenes morgen.
Han belyser temaet fra ulike perspektiv: naturen, sivilisasjoner, kultur, myter, religion, ordspråk, litteratur, kunst, industri og i det moderne samfunn.

13.desember

En reise i litteraturens verden der vi leter etter spor fra Bibelen
ved jurist og litteraturanmelder Ørjan Greiff Johnsen

Hva har John Steinbeck, Karl Ove  Knausgård og Jon Fosse felles? Bibelen. Bøkenes bok har gjen­nom århundrene satt sitt bumerke på forskjellige kulturuttrykk, herunder litteraturen. Og ikke bare før, men også i dag.

Museumsbesøk:
Lars Tiller og Roar Wold på Gråmølna – Trondheim kunstmuseum tirsdag 4/10, kl. 11.00 . Inngang: kr.100.-
Vitensenteret i dag og i morgen” - Tirsdag 22/11, kl.11.- Oppmøte Trondheim folkebibliotek

Skrivekurs 55+ Februar 2017
SKRIV DITT LIV - Tema: Livshistorier

For deg som vil skrive om ditt eget liv eller din familiehistorie
Kursleder Inga Elisabeth Næss_og Anders Kirkhusmo
Sted : Trondheim Folkebibliotek, 4.etg    Kursavgift : kr.1500.- .  
Bindende påmelding : Mary Skimmeli 917 60 245

  

 
FORELESNINGSPLAN VÅREN 2016

      

 

jorgenbrekke  
19. januar
Jørgen Brekke - Med Trondheim som åsted 

Forfatter Jørgen Brekke bruker Trondheim som scene i sine kriminalromaner. I januar er han aktuell med ny bok!

 ianreed  
16. februar
Arkeologi på Torget ved arkeolog Ian Reed

Hvorfor graver vi på torget, hvordan gjør vi det, og hva har vi funnet til nå?

 DagKittang06  
15. mars
Midtbyen; vern og vekst ved professor Dag Kittang

Etter 1970-tallet ble det en økende forståelse for at en levende by måtte ta vare på sine historiske spor, men konflikten mellom vekst eller vern preger fortsatt byplandebatten. Foredraget vil vise hvordan de ulike aktørene ut fra sine posisjoner har preget og preger denne debatten.

 hkonbleken  
19. april
Håkon Bleken og Gruppe 5

Gruppe 5 - et kunstnerfelleskap (1961 - 1970) med kunstnere som arbeidet ved Arkitektavdelingen på NTH. Hvem var de og hva oppnådde de? Håkon Bleken, den siste gjenlevende fra gruppen i samtale med arkitekt Bjørn Røe.

 rustkammeret  

24. mai kl 11:00
Rustkammeret
Vi besøker Rustkammeret med påfølgende kaffe og kake i restauranten  på Domkirkens besøkssenter.Vår møtevirksomhet holdes i ærverdige Rådhussalen i andre etasje 
på Trondheim folkebibliotek. Inngang fra Kongens gate 1.

raadhussalen